top of page

Just trying to (out)fit in

2019 - 2020

 

 «Just trying to (out)fit in» er et prosjekt som omhandler det å passe inn. Vi kler oss ofte likt med de vi omgås med. Dette gjør vi for å gli inn i en mengde og for å ikke bli utstøtt. Behovet for å passe inn er noe som ligger i oss biologisk. Det er altså ett menneskelig behov, men noe som i dag også er sterkt påvirket av samfunnets forventninger og uskrevne regler om å ikke skille seg ut. Vi har det best når vi er en del av fellesskapet, men mister vi vår egen identitet oppi det hele?

1/5
Anchor 1

Henie Onstad Kunstsenter - group exhibition "mellom rom" 2020

bottom of page